1958

Typ : 1958 Coronet / Custom Royal / Royal / Stationwagon

Bauzeit : 1958

Daten : 230ci L6 / 325ci V8 / 350ci V8 / 361ci V8

Produktion :

Sprache : englisch